Organisatie

 

Inspirerend netwerk
Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een inspirerend netwerk voor werkgevers, ondernemersverenigingen en logistieke organisaties. Het doel is een bereikbare regio door het stimuleren van slim en duurzaam reizen en werken en het efficiënt gebruiken van wegen en het ov- en fietsnetwerk. Minder files en vertragingen zijn beter voor de economie, voor de leefbaarheid en levert veel minder stress en irritatie op. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een platform waar samenwerking en kennisdeling centraal staat. Initiatiefnemers zijn VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, evofenedex, TLN en de gemeente Den Haag. Werkgevers met minimaal 15 medewerkers die geïnteresseerd zijn in mobiliteit en willen bijdragen aan verbetering van bereikbaarheid kunnen partner worden.

De samenwerking binnen Bereikbaar Haaglanden en Rijnland kenmerkt zich door:

  • Kennisdeling over actuele oplossingen op het gebied van slim en duurzaam reizen
  • Kennisdeling over logistieke efficiency
  • Kennisdeling over de te nemen stappen bij invoeren mobiliteitsbeleid
  • Individuele begeleiding werkgevers
  • Benchmark werknemersmobiliteit deelnemende werkgevers
  • Gebiedsgerichte aanpak op lokale vraagstukken
  • Nauwe samenwerking en kennisdeling tussen publieke en private partijen

 

Missie

Het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Haaglanden en Rijnland tijdens spitstijden door slim en duurzaam reizen en werken en het nemen van mobiliteitsmanagement maatregelen en de inzet op logistieke efficiency.

Visie
Bereikbaarheid van de regio Haaglanden en Rijnland is essentieel voor een blijvend gezond functionerende economie met (internationale) aantrekkingskracht. Files en vertragingen zijn niet alleen slecht voor de economie, ze verslechteren de kwaliteit van de leefomgeving en verkleinen het zoekgebied van (potentiële) werknemers . Bovendien zijn files enorm irritant voor werknemers, klanten en leveranciers. Daarnaast leveren ze stress op. Door een gezamenlijke aanpak van werkgevers, ondernemersverenigingen, logistieke organisaties en overheden met duurzame, moderne oplossingen kan iedereen ongehinderd daar komen waar hij wenst. Door de inzet van andere modaliteiten zoals de (elektrische) fiets, het openbaar vervoer of door slimme ICT-oplossingen of planningssystemen is de tijd waarin men reist niet meer louter gebonden aan spitstijden. Het inzetten op mobiliteitsmanagement levert werkgevers veel voordeel op, is de ervaring: kostenbesparingen, imagoverbetering, Co2-reductie, medewerkerstevredenheid en fitheid bij medewerkers zijn daar enkele voorbeelden van.