Privacyverklaring

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland (BH&R), onder verantwoordelijkheid van VNO-NCW West, acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.