27/07/2021

Productiviteit geen reden om naar kantoor te gaan

Onderzoek onder werkgevers wijst uit dat er een mindshift heeft plaatsgevonden: van bijna altijd op kantoor gaan we nu hybride werken. Hoe dat er precies uitziet, wordt nog bekeken. Maar een ding is duidelijk: voor de productiviteit hoef je niet naar kantoor te komen. Wel voor samenwerken, ontmoeten en innovatie. De meeste werkgevers benoemen minder reistijd en lagere kosten als grote voordelen van thuiswerken.

Vanaf maart 2020 gingen medewerkers, als het werk het toeliet, massaal thuiswerken. Iets wat voorheen minder plaatsvond en waarvoor niet altijd beleid was ontwikkeld. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland onderzocht in het voorjaar van 2021 hoe werkgevers nu aankijken tegen thuiswerken en andere vormen van mobiliteit. Conclusie: er heeft een mindshift plaatsgevonden. Waar medewerkers eerst nog voornamelijk op kantoor werkten, zegt de grote meerderheid nu dat er hybride zal worden gewerkt. Uitgangspunt wordt een 60/40 of 50/50 verhouding tussen thuis en op kantoor. Er wordt nog wel getwijfeld of het lukt om mensen zowel fysiek als digitaal betrokken te laten deelnemen aan overleggen.

Ontmoeten doe je op kantoor
Voor productiviteit kom je niet naar kantoor! Slechts 2% van de respondenten geeft aan dat productiviteit een reden is om medewerkers weer op kantoor te laten werken. Motivaties om naar kantoor te gaan zijn vooral samenwerken (32%), ontmoeten (31%) en innovatie (17%). De werk privé balans is wel een issue: dit wordt zowel positief als negatief beoordeeld. Werkgevers doen er alles aan om medewerkers gezond en vitaal te houden. Eén van de nadelen van thuiswerken is minder beweging. Als reactie bieden werkgevers programma’s aan om lopen en fietsen te stimuleren. Ook worden thuiswerkcoaches ingezet, is er psychologische ondersteuning en doorlopend beschikbare digitale koffieruimtes om elkaar toch te kunnen ontmoeten.

Geen taboe op openbaar vervoer
Bijna 60% van de respondenten benoemt minder reistijd en lagere kosten als voordelen van thuiswerken. Gevraagd of medewerkers straks weer met het openbaar mogen reizen, zegt 77% van de respondenten ‘Ja”. Er is geen taboe op het openbaar vervoer. Wel is er (extra) aandacht nodig voor hygiënische maatregelen zoals desinfectiemiddelen. Voor medewerkers die dichter bij het werk wonen, wordt ingezet op actieve mobiliteit. Lopen (10%) en fietsen (23%) krijgen daarbij meer aandacht, maar ook het faciliteren van de (elektrische) fiets (18%) wordt belangrijk gevonden.

Vergoedingen
Veel organisaties hebben nieuw thuiswerk- en/of mobiliteitsbeleid gemaakt: flexibele vergoedingen op basis van werkelijke reizen worden uitgekeerd. De vaste reiskostenvergoeding verdwijnt. Wanneer medewerkers nog maar twee dagen per week naar kantoor komen is een vast abonnement niet meer nodig tenslotte. Werkgevers zouden graag ook het thuiswerken willen vergoeden. De meerderheid (59%) geeft aan hierbij beperkingen te ervaren in de fiscale mogelijkheden. De Belastingdienst wordt opgeroepen een generieke regeling te ontwikkelen.

Het gehele rapport bekijkt u hier.