Projecten

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland voert naast maatwerkondersteuning voor (logistieke) ondernemers ook projecten uit voor bijvoorbeeld overheden. Zo werken we samen met overheden aan de aanpak van parkeerproblemen, helpen we met mobiliteitsmanagement rondom wegwerkzaamheden en rondom nieuwbouwwijken.

Ook zetten we ons samen met de overheden in om de logistiek in de regio te verbeteren. Zo leveren we onder andere bijdragen aan: goederenvervoer: facilitaire en bouwlogistiek, wagenpark gemeenten, ecostars-/wagenparkadviseur en ontkoppelpunten. Verder adviseren we over vervoer over water. En we zijn actief betrokken bij Platform Stedelijke Distributie en bij de pilot Zero Emissie hub en ZE zones

.