Projecten

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland voert maatwerkondersteuning voor (logistieke) ondernemers uit. Denk aan een mobiliteitsscan waarmee u inzichtelijk krijgt hoe uw medewerkers zouden kunnen reizen (potentie). Deze scan geeft ook inzicht  in de CO2 besparing bij thuiswerken. Daarnaast is er een thuiswerk scan waarmee uw medewerkers op afstand worden ondersteund in de juiste thuiswerkplek zodat zij veilig en gezond thuis kunnen werken. 

Ook werken we samen met overheden aan de aanpak van parkeerproblemen, met Onderwijs, helpen we met mobiliteitsmanagement rondom (grote) wegwerkzaamheden en rondom nieuwbouwwijken en we zijn betrokken bij MaaS. 

Tevens helpen we overheden om de logistiek in de regio te verbeteren: efficientere facilitaire- en bouwlogistiek, wagenpark gemeenten en ontkoppelpunten. Ook zijn we actief betrokken bij Platform Stedelijke Distributie en bij de pilot Zero Emissie hub en ZE zones