Projectleider OV: Rob Soeters

"Samen met werkgevers acties opzetten zodat het openbaar vervoer strategisch kan worden ingezet. Rob Soeters is sinds 1 december projectleider OV bij Bereikbaar Haaglanden. "Werkgevers hebben invloed op het reisgedrag van werknemers en bezoekers. Hun eigenbelang is natuurlijk vaak gericht op het besparen van kosten, maar net zo vaak gaat het om het waarborgen van bereikbaarheid en gastvrijheid van de werklocatie voor bezoekers, klanten, leveranciers en werknemers. Ook is er steeds vaker aandacht voor duurzaamheid, leefbaarheid en milieu."

Soeters start met het in kaart brengen van de huidige OV-situatie, inclusief de initiatieven die er al lopen vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Waar is nog ruimte in het openbaar vervoer. Hoe wordt het openbaar vervoer beleefd. Voor welke doelgroepen is het openbaar vervoer een alternatief. En natuurlijk: welke acties passen daarbij? Met de antwoorden daarop gaat Soeters aan de slag.

Achtergrond
Soeters is gepokt en gemazeld in de wereld van Mobiliteitsmanagement, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij heeft de nodige ervaring opgedaan op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Hij werkte aan projecten in het westen en midden van het land waarbij hij verantwoordelijk was voor de inkoop van openbaar vervoer en voor het actief uitrollen van acties bij werkgevers en hun werknemers. Soeters leidt projecten met een nuchtere en praktische blik. Hij werkt vanuit de overtuiging dat een zakelijke aanpak prima samen gaat met enthousiasme en maatschappelijke betrokkenheid. Eigenschappen die nodig zijn om met dit project aan de slag te gaan.

Gedragsbeïnvloeding
Soeters: "De passie voor mobiliteitsmanagement komt mede door mijn speciale interesse voor gedragsbeïnvloeding. Verder pak ik graag projecten op die door anderen als lastig of onmogelijk worden gezien. Daar zet ik dan graag mijn tanden in om tot creatieve oplossingen te komen. Ik ben gedreven maar ook nuchter en zakelijk in de uitvoering. Mijn lijfspreuk voor het werk is: 'Drive voor resultaat, oog voor mensen'. Dat is handig als projectmanager, ook komt bij mijn hobby als portretfotograaf ook goed van pas. Tevens ben ik enthousiast motorrijder wat naast het gebruik van openbaar vervoer mijn hoofdvervoermiddel is voor zakelijk ritten."

Contact met Rob Soeters? E-mail: OV@bereikbaarhaaglanden.nl.