Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert vanuit hun deskundigheid het team van Bereikbaar Haaglanden en Bereikbaarheid over de nieuwe ontwikkelingen op de korte en lange termijn.

In de raad van Advies hebben zitting: