René van Hemert: Meer en veiliger fietsgebruik

'We willen meer en veiliger fietsgebruik'

"We mogen trots zijn op de enorme aandacht die er in Nederland is voor fietsgebruik!" Naast wethouder van onder meer Verkeer en Vervoer van Rijswijk is René van Hemert fietsambassadeur voor Bereikbaar Haaglanden. Als echte fietsfanaat zet Van Hemert zich in om de fietsvoorzieningen in de regio  te verbeteren. Met moderne fietsen in een veilige omgeving.

Tot genoegen van Van Hemert is Nederland een echt fietsland. Vanuit duurzaamheidsoogpunt en verdere bevordering van de mobiliteit in de regio blijft verbetering van de faciliteiten voor fietsgebruik een speerpunt in het beleid van de gemeente Rijswijk. "In de eerste plaats is het van belang dat de kwaliteit van de fietspaden in orde is," zegt Van Hemert. "Voor de veiligheid en het gebruiksgemak streven wij ernaar zoveel mogelijk fietsroutes te asfalteren. Daarnaast is bij veel straten die door fietsers en auto's worden gedeeld een rode fietsstrook aangelegd. Dit zorgt ervoor dat de fietser veiliger is en we merken dat automobilisten voorzichtiger rijden." Van Hemert merkt dat het aantal fietsers nog altijd toeneemt. Een positieve ontwikkeling, maar het zorgt ook voor nieuwe vraagstukken. "De fietspaden worden steeds drukker. Ik maak me momenteel sterk om paaltjes in het midden van de paden weg te laten halen. Het lijken kleine maatregelen, maar voor de veiligheid en prettig fietsgebruik maakt dit een groot verschil."

Fiets verslaat auto
Om fietsgebruik te promoten deed Van Hemert onlangs mee aan een race vanuit Den Haag naar Rijswijk, op de fiets het opnemend tegen een automobilist. De fietsende wethouder won de wedstrijd gemakkelijk. "Toen de auto eenmaal binnenkwam, zat ik al lang en breed op het terras," lacht Van Hemert. "Betere reclame voor de fiets is er niet." Eind augustus 2016 zijn binnen de gemeente Rijswijk nieuwe mobiliteitsplannen goedgekeurd. Door fietspaden op de Delftweg en de Sir W. Churchilllaan van grondig onderhoud te voorzien wordt de verbinding met respectievelijk Delft en Wateringen efficiënter gemaakt. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan betere ontsluiting van de bedrijventerreinen in de regio. "Ook voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen richten we ons op de fiets. We willen met name de langeafstand routes voor fietsers optimaliseren", vertelt Van Hemert. "Het moet bij wijze van spreken mogelijk zijn vanuit de Bollenstreek zo naar Rotterdam te fietsen."

Tour de Force
Van Hemert heeft zich aangesloten bij Tour de Force 2020, de fietsagenda van gezamenlijke overheden in Nederland. Tour de Force verbindt overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers met elkaar. Het doel is meer prioriteit te geven aan beleid ten behoeve van de fietser. "Samenwerking in verschillende verbanden en binnen verschillende organisaties is heel bevorderlijk voor het behalen van resultaten," stelt Van Hemert. "Door met de provincie, de waterschappen, rijksoverheid en gemeente de krachten te bundelen, kunnen we echt stappen maken. Natuurlijk is het van groot belang ook het bedrijfsleven te betrekken. Werkgeversorganisatie VNO-NCW West zet zich in om de elektrische fiets als alternatief vervoersmiddel aan te prijzen. Bedrijven krijgen de mogelijkheid een week lang e-bikes ter beschikking te stellen, waardoor hun werknemers hiermee kennis kunnen maken."

Lees meer over Tour de Force 2020.

Een uitdaging voor automobilisten! Probeer zelf ook een e-bike.