Robert Strijk: Investeren én benutten

“Het is voor mij volkomen logisch dat je naast investeringen in nieuwe wegen en spoorwegen eerst kijkt of je de bestaande infrastructuur beter kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door het stimuleren van thuiswerken en fietsverkeer en het aanbieden van goede informatie over openbaar vervoer. Beter Benutten levert hier een belangrijke bijdrage aan. Daarom ben ik ambassadeur," Robert Strijk, Wethouder gemeente Leiden.