Roberto Ter Hark: Mobiliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid zijn één

“Met een veranderende samenleving in een dynamische leefomgeving zijn wij continu in beweging, “zegt Roberto Ter Hark wethouder bereikbaarheid van de gemeente Noordwijk. “Op weg naar innovatie, vernieuwing en vooral verbetering in een regio met een grote aantrekkingskracht, een bezoekerskust en internationale bedrijvigheid zijn twee thema’s zeer belangrijk: bereikbaarheid en duurzaamheid. Mobiliteit gaat tenslotte over alle soorten verplaatsingen van de auto, het openbaar vervoer tot de fiets of lopend.”

“Duurzame mobiliteit wordt steeds belangrijker en de huidige situatie is misschien wel het moment om toekomstig verkeer en vervoer in de regio te (her)vormen. In de gemeente Noordwijk krijgt duurzame mobiliteit steeds meer uitvoering. Fietsen, laadinfrastructuur, deelmobiliteit en hoogwaardig openbaar vervoer zijn allemaal onderwerpen waar men actief aan werkt. Zo is er aandacht voor de positie van actieve mobiliteit (fietsen en lopen) en verbeteringen van infrastructuur op weg naar een goede, duurzame en jaarronde verkeers- en vervoersbereikbaarheid.“

“De komende jaren zet de gemeente Noordwijk zich in voor een goed bereikbaar, hoogwaardig en veelzijdig woon-, werk- en leefgebied en draagt het bij aan verduurzaming van verkeer en vervoer in de regio. Betrokkenheid en samenwerking met actieve bewoners, betrokken ondernemers en regionale partijen is hierbij van belang. Samen moeten wij de mobiliteitsgroei in goede banen leiden.”