ROC Mondriaan: Goed bereikbaar met OV

Visie ROC Mondriaan:
Alle locaties goed bereikbaar met het OV

"Mensen die al tien jaar niet met het OV hebben gereisd, weten eigenlijk niet waar ze over praten als ze een oordeel vellen," is de stellige overtuiging van Hans Camps. "De afgelopen jaren zijn de OV-verbindingen maar ook het materieel enorm aangepast. 'Sardientjes in een blikje' wordt al snel geroepen over het OV. Inderdaad, in de spits kan het behoorlijk druk zijn. Maar overdag, op de tijdstippen dat onze docenten de stageadressen bezoeken, is het OV echt comfortabel."

Hans Camps is lid van het College van Bestuur van het ROC Mondriaan: een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Haaglanden. Het biedt een breed, samenhangend onderwijsaanbod van middelbaar beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen. Er volgen ongeveer 18.000 mbo-studenten onderwijs en er werken zo'n 1900 medewerkers. De campussen van ROC Mondriaan zijn verspreid over de regio: Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk.

Goede fietsenstallingen
Camps: "We hebben nadrukkelijk de visie dat elke locatie goed bereikbaar moet zijn met het OV. Daarom zijn de campussen dichtbij een OV-knooppunt gevestigd: bijvoorbeeld bij het Station Hollands Spoor of bij de RandstadRail. Alleen Naaldwijk wijkt in dat opzicht af, maar eigenlijk is het gehele Westland per OV minder goed bereikbaar.
Daarnaast is de afgelopen jaar fors ingezet op goede fietsvoorzieningen. Ik ben er trots op dat bij alle vestigingen geïnvesteerd is in de fietsenstalling. Ruim opgezette stallingen die deels zijn overdekt en afgesloten en met goede rekken waar je fietswiel niet in kromtrekt. Daar waar eerst een scheiding was tussen de stalling voor docenten en studenten is dat nu losgelaten. Ook is het vergoedingenbeleid onder de loep genomen. Onze regelingen zijn niet meer conform het beleid van de Rijksoverheid, wij vergoeden nu een zakelijke fietskilometer net zoals een autokilometer: namelijk 19 cent. Voor het woon-werkverkeer deden we dat altijd al. Doordat de docenten werkbezoeken afleggen bij de studenten die stage lopen, maken zij aardig wat zakelijke kilometers. Om het fietsen te stimuleren is de E-bike nu ook onder het fietsenplan gebracht en is het belasting vrije bedrag opgehoogd tot €1500,--. "

Religie?
"Hoewel we het autogebruik ontmoedigen door bijvoorbeeld een beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen aan te bieden, zijn we nog steeds een auto minded organisatie. We geven uiteraard zoveel mogelijk het goede voorbeeld. Twee van de drie leden van College van Bestuur gaan consequent op de fiets of pakken de trein. Daarnaast proberen we de fiets en het OV te stimuleren onder docenten. Maar het moet ook geen religie worden. We zijn realistisch, de fiets is bijna altijd een handige en verstandige keuze, maar niet altijd," aldus Camps.

Mythe en werkelijkheid
"Zelf fiets ik altijd. Ook over fietsen hoor je altijd hetzelfde: "Het regent altijd." Dat is een mythe, natuurlijk regent het regelmatig in Nederland maar dat is niet altijd precies tijdens dat kwartiertje dat jij op de fiets zit. Dat is echt heel zelden. Daarbij zijn er de laatste jaren mooie fietsverbindingen bijgekomen. De OV-fiets is in mijn visie de grootste mobiliteitsinnovatie van de laatste tien jaar. Je komt met de trein aan en kan zo een fiets lenen. Prachtig!"

Het ROC Mondriaan is als convenantpartner verbonden aan Bereikbaar Haaglanden. Camps: "Als grote werkgever in deze regio vinden we het ook onze verantwoordelijkheid om mee te denken over de bereikbaarheid van de regio. Zaken als leaseauto's en de vergoedingen die daarbij horen, kennen wij niet, maar op de ontbijtbijeenkomsten doen we wel altijd weer nieuwe inzichten op. Daardoor houden we het onderwerp mobiliteit intern op de agenda, dat is belangrijk. Ook de acties die worden georganiseerd zijn een mooie stimulans om een ander vervoermiddel uit te proberen. Dat soort acties zijn laagdrempelig, sympathiek en je kunt er anderen makkelijk op attent maken: Is dat niets voor jou? Zo zijn er collega's, verstokte automobilisten, die mee deden met het uitproberen van de E-bike en daarna overstag gingen. Ze schaften daarna een E-bike aan en willen niets anders meer. Ik weet zeker dat mensen die mopperen op de fiets of het OV er al jaren geen gebruik van hebben gemaakt. Dan weten ze niet waar ze over praten. Daarom blijf ik dit soort acties onder de aandacht brengen!"