Royal Lemkes: Venstertijden scheelt spitsritten

Afspraken over venstertijden scheelt spitsritten
Royal Lemkes uit Bleiswijk is al 134 jaar actief in de sierteeltsector: het gaat om het kopen en distribueren van potplanten in Nederland en Europa. Een groot bedrijf met 170 vaste medewerkers, 50-250 flexmedewerkers en circa 850 leveranciers die dagelijks potplanten aanleveren met vrachtwagens.

"We hebben een gezamenlijk belang met Bereikbaar Haaglanden," zegt Patrick Kester, adviseur Operations & Supply Chain bij Royal Lemkes. "Daarom zijn we convenantpartner geworden. Onze logistieke stromen lopen gedeeltelijk in de spits, voornamelijk vanuit het Westland. Efficiency in de bedrijfsvoering levert ons allemaal wat op. De eerste stap is het maken van gerichte afspraken met onze leveranciers. Voorheen was het zo dat het merendeel van de leveranciers de deadline in de ochtendspits had en dat ze vrij waren om eerder te komen. Nu maken we vooraf afspraken over het tijdstip waarop ze komen. We streven naar een gespreide aanvoer. Dat levert voor Lemkes interne efficiency op en voor ons allen betekent dit minder transport in de spits."

Aansluiten bij logisch patroon
"De meeste leveranciers hebben positief gereageerd. Dat komt omdat we vooral hebben ingezet op maatwerk, er is voor iedere leverancier gezocht naar de oplossing die het beste bij hem past. We hebben vooraf goed onderzocht wanneer leveranciers aanleveren, in welke regio ze zitten en wat dan een logische venstertijd is. Aansluiten bij wat voor hen een logisch patroon is. We zien dat ze zich proberen te houden aan de afspraken, meestal wordt er conform afspraak aangeleverd. We zijn pas kort bezig, het is een continu proces om dit te optimaliseren. Over de eerste twee weken hadden we een vermindering van het aantal spitsritten in de ochtend van circa 15%. Dat is veelbelovend!"

Venstertijden en bundeling
Het uiteindelijke doel is tweeledig. Ten eerste het spreiden van de aanvoer over een langere periode op de dag, waarbij er minder druk op de spitsen ligt. "Daarmee zijn we nu gestart. We richten ons op circa 20% minder spitsritten. Het tweede doel is om de logistieke stroom te bundelen. Het zou mooi zijn als de vrachtwagens altijd helemaal vol zitten en er minder (half) leeg wordt gereden. Dan krijg je echte efficiency: voor ons, voor onze leveranciers en het scheelt ook veel verkeer op de weg."

En de medewerkers? Hoe bevalt het hen? "Die zijn heel tevreden over de nieuwe afspraken: je weet welke lading vracht wanneer komt. Er is dus veel beter en efficiënter te plannen. Dat geeft veel meer rust in de verwerking van de stromen," zegt Patrick Kester.

 
Lees ook: