Ruyven: Convenant geeft boost

Convenant geeft boost
"Het convenantpartnerschap van Bereikbaar Haaglanden heeft ons een boost gegeven om het mobiliteitsbeleid op te tuigen," zegt Anja Vergeer, parkmanager van Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven. Ons probleem was dat we met name tijdens de avondspits lang in de file stonden voordat we het terrein af konden. Daarom zijn we stap voor stap aan het werk gegaan: we hebben de mobiliteitsproblematiek in kaart gebracht en haalbaarheidsonderzoek naar alternatieven gedaan. Ook zijn er werkgeversbijeenkomsten op het terrein over dit onderwerp georganiseerd en die mondden uit in een opstapdag samen met Bereikbaar Haaglanden waarbij allerlei soorten alternatief vervoer kon worden uitgeprobeerd. Veel mensen zijn mede daardoor op de fiets gegaan. Dit jaar maken we inzichtelijk hoeveel dat er precies zijn. Door onze aanpak kwamen we in aanmerking voor een projectsubsidie en dat heeft ook geholpen.

Je zou kunnen zeggen dat we door ons convenantpartnerschap uit de negativiteit zijn gekomen en het mobiliteitsprobleem onder de loep hebben genomen. Dat is al winst. Mede daardoor zijn we nu ook veel zichtbaarder voor RWS en voor de provincie Zuid-Holland. We worden niet alleen vooraf geïnformeerd over werkzaamheden. We denken ook mee over mogelijke oplossingen. Zo gaat de ombouw van de rotonde bij Ruyven nu in 2017/2018 van start, terwijl die eerst pas veel later stond gepland. Mobiliteit staat bij ons op de menukaart: stimulering van de fiets, gebruik van handige apps om Het Nieuwe Werken te ondersteunen en autodelen zijn minder exotische gerechten geworden."