Samenwerken met de markt

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland werkt graag samen met aanbieders van mobiliteitsdiensten om nieuwe, innovatieve of handige diensten, vervoer of tools onder de aandacht te brengen van haar netwerk: de bij haar aangesloten werkgevers en organisaties . Deze samenwerking kan op verschillende manieren plaats vinden.

Pitchen
Vijf keer per jaar organiseert Bereikbaar Haaglanden en Rijnland een (ontbijt)bijeenkomst voor (betrokken) werkgevers. Aanbieders van producten en diensten kunnen tijdens de ontbijtbijeenkomsten een pitch verzorgen. Per bijeenkomst krijgen maximaal drie aanbieders de gelegenheid zich te presenteren aan de aanwezige werkgevers. We streven daarbij ook naar een gevarieerd aanbod en proberen de pitch te laten aansluiten bij het thema van de bijeenkomst. Gemiddeld zijn er 60 geïnteresseerde luisteraars aanwezig. De aanwezigen zijn beleidsmakers en beslissers.

 1. De pitch duurt maximaal 5 minuten. Er is een tafel beschikbaar om contactgegevens en flyers uit te wisselen, een banner neer te zetten of om, afhankelijk van het onderwerp, producten/vervoer uit te proberen. Voor en na de ontbijtbijeenkomst is er ruime gelegenheid voor de werkgevers om met elkaar en de aanbieders te praten. De pitch wordt ondersteund met één powerpointsheet. We bieden eventueel de mogelijkheid om een filmpje te tonen of een demo te geven. Alles onder de voorwaarde dat het binnen de tijdlimiet van 5 minuten blijft.
 2. Tevens komt in onze digitale nieuwsbrief een kort verslag van uw pitch te staan. Hiervoor vragen we u een tekst aan te leveren die wordt bewerkt voor de nieuwsbrief. De tekst is maximaal 1 A4 en ook ontvangen wij graag uw logo in Jpeg.
 3. Tevens plaatsen wij een samenvatting van het bericht op onze website onder het kopje ‘Nieuws’.
 4. Tijdens het afgesproken jaar krijg u nog éénmaal de gelegenheid een case aan te leveren voor opname in/op één van onze nieuwsuitingen. Een case is een voorbeeld van toepassing van uw product of dienst vanuit het perspectief van de afnemer en/of gebruiker en waarin de testimonial centraal staat.
 5. Uw investering: euro 100,- (ex. BTW) en enkele uren tijd. De tekst op de website blijft een jaar staan en wordt geplaatst nadat u de factuur heeft voldaan. Hierna kunt u besluiten te verlengen, tegen betaling van hetzelfde bedrag.
 6. Het bovenstaande is ook mogelijk zonder tijdsinvestering in een pitch. In dat geval vervalt van het bovenstaande nummer 1. Voor nummer 2 kun een tekst (1A4 en logo) worden aangeleverd met de kern van uw aanbod en een praktisch voorbeeld. De nummers blijven 3 t/m 5 hetzelfde.

 

Testen en proberen van aanbod
Aanbieders hebben ook de mogelijkheid werkgevers uit te nodigen een product of dienst te testen (starten pilot). Voor dit soort tests geldt echter wel dat de regie bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland ligt. Naar aanleiding van uw verzoek maken wij een afweging op basis van meerwaarde voor een substantieel deel van onze achterban. Bij een positief besluit bespreken we met u op welke wijze een test het beste kan worden aangeboden.

Uitnodigen werkgevers bij evenementen, openingen
U kunt werkgevers ook uitnodigen bij een voor u en hen interessant evenement. Ook hiervoor geldt dat de regie bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland ligt. We voeren op dit vlak een terughoudend beleid. Wij staat echter altijd open voor overleg ten aanzien van opname in onze nieuwsuitingen, waarna wij een afweging maken op basis van meerwaarde voor een substantieel deel van onze achterban.

Voorwaarden

 • Open voor alle bekende aanbieders van producten of diensten mobiliteitsmanagement (minimaal vooraf gesprek met één van de makelaars);
 • Tegen betaling van de vastgestelde fee;
 • Opname in nieuwsbrief zodra ruimte beschikbaar is of voor de pitches in de editie aansluitend op de ontbijtbijeenkomst van de pitch;
 • Cases worden alleen opgenomen als er een concrete toepassing in opgenomen is, waarin de klant concreet genoemd wordt en zijn/haar ervaringen   deelt.
 • Geen verplichtingen vanuit Bereikbaar Haaglanden en Rijnland ten aanzien van exclusiviteit;
 • Geen verplichtingen ten aanzien van toekenning subsidies voor projecten aangedragen door aanbieders;
 • Neutrale positie van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland blijft gewaarborgd.
   

Informatie gesprek met onze makelaars
Tot slot bestaat de mogelijkheid om met onze drie makelaars op de woensdagmorgen een informatief gesprek te hebben, waarin u uw bedrijf en uw producten en diensten toelicht. Indien de makelaars van mening zijn dat uw aanbod van nut kan zijn voor onze achterban, dan worden uw gegevens opgenomen in onze interne database. Hier putten de makelaars uit indien er een behoefte bestaat bij onze achterban naar een bepaald product of dienst.

Bent u geïnteresseerd in één van deze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.