Samenwerking tussen de grote 8 is uitdagend proces

Thuiswerken gaf zeker in het begin gemengde gevoelens: medewerkers die je nog niet zo lang kent en de kinderen thuis. Toen de scholen weer begonnen, waardeerde ze ook de voordelen die eraan verbonden zijn. En nu kan ze zich niet voorstellen dat ze weer vijf dagen per week naar kantoor gaat. Sinds januari is zij betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe samenwerkingsorganisatie Bereikbaar Zuid-Holland. "Een uitdagend proces want zo'n samenwerking tussen de grote 8 is, bij mijn weten, nog niet eerder vertoond." Judith van der Stel is afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie bij Rijkswaterstaat.

"Vanaf dat ik in januari in dienst trad bij Rijkswaterstaat is een van mijn taken het meewerken aan de totstandkoming van de nieuwe samenwerkingsorganisatie Bereikbaar Zuid-Holland. We zitten met de 8 grote spelers aan tafel om te bepalen hoe we de samenwerking vormgeven om zo de bereikbaarheid op peil te houden. Naast Rijkswaterstaat zijn dat de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MRDH, ProRail, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Zo'n samenwerking tussen die 8 is, bij mijn weten, nog niet eerder vertoond. We hebben dit jaar hele grote stappen gezet en van zo'n groeiende samenwerking krijg ik veel energie. We bundelen de krachten om de wegen in de toekomst niet vast te laten lopen. Gezien de hinder die de komende grote onderhoudswerkzaamheden met zich meebrengen ben ik al blij als de vertragingen op hetzelfde niveau blijven als ze voor corona waren. Daar gaat mobiliteitsmanagement ons bij helpen. De taak aan De Verkeersonderneming, BEREIK! en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is om ook in het nieuwe samenwerkingsverband vooral te blijven doen wat ze al deden, want daar zijn ze goed in. Denk aan de werkgeversaanpak waarbij medewerkers worden gestimuleerd om minder ritten en minder kilometers met de auto te maken.
Zo'n samenwerking om tot Bereikbaar Zuid-Holland te komen is ook wel spannend: iedereen heeft zijn eigen belangen en bevoegdheden en daartussen moet je laveren. Voor ProRail en voor ons geldt bijvoorbeeld dat de afspraken ook moeten passen binnen onze landelijke kaders. Maar er is de wil om het te laten slagen en we doen het in stapjes. We houden vooral het doel, waar gaan we naar toe, goed voor ogen. De bestuurders zetten de koers uit en wij zorgen ervoor dat de organisaties ermee aan de slag gaan," zegt Van der Stel.

Start thuiswerken was pittig
"Bij het thuiswerken heb ik gemengde gevoelens en dat komt omdat ik de start heel pittig vond. Ik was net twee maanden aan de slag als afdelingshoofd toen de eerste lockdown in werking trad. Dan ken je de medewerkers op de afdeling nog maar net. Daarnaast sloten in die eerste periode de scholen de deuren en dus waren onze drie kleine kinderen ook thuis. Maar toen die eenmaal weer naar school gingen, zag ik ook de voordelen van het thuiswerken want die zijn er ook. Je kunt thuis bijvoorbeeld heerlijk geconcentreerd werken en 'gratis' cappuccino met havermelk drinken."

Steile leercurve
"Om met een team van 32 mensen die je nog niet zo goed kent op afstand goed contact te houden blijft een hele klus. Vanaf mijn komst in januari heb ik vier teamcoördinatoren benoemd en dat helpt enorm. Zij sturen ook deels de medewerkers aan en gezamenlijk onderhouden we de contacten. Dat we elke maandagmorgen een soort koffie stand-up organiseren, helpt daarbij. We deden dat al fysiek en hebben het nu digitaal voortgezet. Na het weekend start je dan de week met elkaar op en zie je iedereen. Het onderhouden van de contacten met het team vraagt maatwerk. De een dealt gemakkelijker met de situatie dan de ander. We moeten allemaal leren hoe we hier mee omgaan: het is een steile leercurve. Door de aard van het werk spreek je sommige medewerkers vaker dan anderen. Daarom heb ik ook individuele gesprekken met medewerkers, bijvoorbeeld tijdens het buiten wandelen. Van de zomer hebben we met de hele afdeling op anderhalve meter geborreld. Dan ga je toch met een veel beter gevoel de zomervakantie in," zegt van der Stel.

Ommetje app
"Binnen ons team heb ik de Ommetje app van de Hersenstichting geïntroduceerd. Ongeveer een derde van de collega's doet eraan mee. Zelf bungel ik ergens onderaan de lijst, ik wandel wel maar het komt er niet elke dag van. Ik zou wel meer willen bewegen maar tussen de overleggen door lukt het niet altijd en 's morgens vroeg al helemaal niet. Dan ben ik blij als ik de kinderen op tijd op school heb afgeleverd."

Gouden tips: camera uit en staan
Net als iedereen zit ook Van der Stel veel in digitale overleggen. Heb je tips om het vol te houden? "Of het iedereen helpt, weet ik natuurlijk niet maar bij presentaties zet ik mijn camera soms uit. Ik luister dan wel goed maar als je niet in het scherm tuurt, neem je automatisch een andere houding aan. Dat is fijn voor je nek- en rugspieren. Daarnaast ga ik vaker staan achter mijn laptop. Als ik andere mensen dat zag doen dacht ik altijd dat dat heel vermoeiend was, maar het is een prettige afwisseling. Soms staat mijn laptop op de afwasmachine. En als die dan draait, leg ik mijn handen erop zodat die lekker warm worden. Zo houd ik het wel even vol."

Van der Stel: "Voorheen werkte ik op het ministerie in Den Haag als Brexit coördinator. Een baan waarbij regelmatig brandjes te blussen zijn en dus werkte ik toen ook tijdens het weekend en op de avonden veel thuis maar zelden hele werkdagen doordeweeks. Na covid-19 denk ik niet dat ik nog vijf dagen per week naar kantoor ga. Ik zou graag willen afwisselen, dus 2 dagen thuis en 3 dagen op kantoor. Dat lijkt mij ook een heel mooie combinatie. Niet zo origineel want ik heb de indruk dat iedereen die kant op beweegt. Het zou wel goed zijn als je als afdeling een vaste ontmoetingsdag hebt waarop je elkaar spreekt zonder dat er direct een overleg is gepland en je gewoon even bij elkaar kan langslopen."

Veel fietsen door Rotterdam "Door Covid-19 is het werk op de afdeling Netwerkontwikkeling en visie niet ingrijpend veranderd. Het viel mij juist op hoe snel iedereen het oude werkritme weer te pakken had! Tijdens de eerste lockdown was er heel weinig verkeer maar dat is inmiddels behoorlijk aangetrokken en dus is het lastig om daar voor de lange termijn (waar wij mee bezig zijn) iets over te zeggen. Ik hoop natuurlijk dat we het goede vast kunnen houden: dus meer thuiswerken en minder spitsverkeer. Maar dat is niet wat we nu zien en ik verwacht niet dat corona alle files oplost. Als er straks een vaccin is gaan mensen gewoon weer onderweg voor werk en recreatie: met het ov, de fiets en met de auto. Het verband tussen thuiswerken en minder verkeer is niet 1- op- 1 te leggen. Zelf fietste ik voor Covid-19 veel omdat ik weer in Rotterdam werk: kon ik heerlijk met de fiets naar kantoor. De kinderen naar school brengen doe ik ook met de fiets of lopend. Eigenlijk gebruiken we de auto alleen om familie en vrienden te bezoeken die verder weg wonen."