Science Park Zuid: Met zijn allen kom je verder

Met meer dan 200 bedrijven is Campus Delft de thuisbasis waar wetenschap, bedrijfsleven en overheid elkaar vinden. Een gebied waar ruimte is voor meer dan werken en studeren. Veel horeca, sport- en cultuur faciliteiten, kinderopvang, congresruimtes en een prettige werkomgeving in een parkachtige campus. Een Sciencepark gericht op hightechbedrijven, R&D-afdelingen en startups.

Deze activiteiten trekken verkeer aan en dit leidt (met name in de avondspits) tot drukte op de wegen. Hierdoor ontstaan een aantal knelpunten in het wegennet, te weten:

  • Filevorming N470 (Kruithuisweg) als geheel, maar in het bijzonder het oostelijk deel en de aansluiting op de A13 (de N470 is de hoofdtoegangsweg naar Campus Delft).
  • Filevorming in het Sciencepark, richting de aansluiting A13 ter hoogte van de Molengraafsingel, in met name de avondspits.
  • Filevorming vanaf de oprit Schoemakerstraat richting de N470 in met name de avondspits.

Deze files leiden tot gevaarlijke situaties voor automobilisten, voetgangers en fietsers doordat automobilisten gaan spookrijden langs de files. Verder is gebleken dat de bereikbaarheid van de campus per openbaar vervoer door de partijen op de campus als slecht wordt ervaren. Tegelijkertijd zien we dat de campus groeit en hiermee ook het verkeer toeneemt.

Een aantal werkgevers op Science Park Zuid heeft de handen ineengeslagen en is aan de slag gegaan. 3M, Applikon, Deltares, Exact en TU Delft hebben samen ingezet op een aanpak om mensen bewuster te laten om gaan met de auto. Slimmer gebruik en meer duurzaam vervoer zijn de ambities.

Een pakket aan maatregelen is uitgekozen en ingevoerd. Het gaat om:

  • E-bikes testpool (mensen kunnen een week een e-bike proberen)
  • Carpool-app
  • Eenvoudig en overzichtelijk ontsluiten van verkeersinformatie en reisinformatie ov
  • Deelfietsen in samenwerking met Mobike

Met een wat langere dan verwachte aanloop zijn de maatregelen uitgezet, worden resultaten geboekt en wordt gekeken naar uitbreiding van het projectgebied en het aantal projectpartners.
In de eerste periode van het project zijn structurele spitsmijdingen gerealiseerd met vooral de fietsmaatregelen. Het is nu zaak om met elkaar door te pakken en die wil is er ook.