SMARD

In de regio zijn er in de spits diverse OV-knelpunten. Met het programma SMARD, geïnitieerd door de MRDH, gaan we samen met de stakeholders aan de slag om oplossingen te vinden. Binnen Bereikbaar Haaglandenen Rijnland zit expertise die wordt ingezet op het gebied van analyse, gedragsbeïnvloedingsprojecten, verkeersmodellen en expertise om in gezamenlijkheid (grote) projecten op te pakken (verbinders).

Een van de mogelijkheden is om samen met het MBO en HBO onderwijs te onderzoeken welke ruimte er is.

  • Starten de medewerkers op dezelfde tijd als de studenten?
  • Is een kleine verschuiving van lestijden een optie?
  • Wat betekent zo’n verschuiving voor andere voorzieningen zoals catering, bibliotheek, beveiliging, etc.

Wilt u meer weten over dit SMARD project? Neem contact op met Rob Soeters.