Succesverhalen

Een grote groep (logistieke) ondernemers en ondernemersverenigingen is bij ons aangesloten.

Samenwerken en kennisdeling staat voorop. We leren van elkaars vragen hoe een mobiliteitsbeleid te implementeren, hoe om te gaan met gedragsverandering, met flexibel werken, met een tekort aan parkeerplaatsen, een andere visie ten aanzien van parkeren, maar ook specifieke vragen over logistiek efficiency komen aan bod. Wat werkt wel en wat werkt niet?

Met de succesverhalen inspireren we elkaar om aan de slag te gaan.