Thuiswerkplekscan

Thuiswerken heeft voor- en nadelen. Het is in ieder geval belangrijk dat medewerkers er goed bij zitten om het thuiswerken ook op lange termijn goed te kunnen blijven doen. Daarom is het heel fijn dat wij onze convenantpartners een thuiswerkplekscan mogen aanbieden voor vijf medewerkers.

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland heeft twee Arbo-experts in de arm genomen. Werkgevers die willen weten of hun medewerkers er thuis goed bij zitten kunnen, kosteloos, voor vijf van hun medewerkers een thuiswerkplekscan laten uitvoeren. Deze scans gaan via een online overleg met de arbodienst en gaan zowel over de fysieke als de mentale aspecten. Natuurlijk wordt dit allemaal uitgevoerd conform de AVG wetgeving. Werkgevers weten op deze manier of hun medewerkers geen problemen op lange termijn ontwikkelen door het thuiswerken. Overigens als er al mensen met klachten zijn, dan kunnen juist zij de thuiswerkplekscan aangeboden krijgen.

Waarom is het belangrijk dat uw medewerkers er goed bij zitten?

  • De kans op een burn-out in de afgelopen tijd groter geworden?
  • En wist u dat elk extra uur dat u zit op een dag, kans op diabetes met 22% wordt verhoogd?

Daarom is de Thuiswerkplekscan ontwikkeld. Samen met een officiële arbodienstverlener, zorgen wij ervoor dat uw medewerkers zicht en grip krijgen op vragen als:

  • Zit ik er fysiek goed bij?
  • Zit ik er mentaal goed bij?
  • Wat kan ik doen om mijn werkplek optimaal in te richten?

Kortom: het is heel belangrijk dat uw collega's er goed bij zitten als er wordt thuisgewerkt!

Wij vinden dit belangrijk. Niet alleen omdat we natuurlijk graag willen dat mensen vitaal aan het werk zijn, maar ook omdat al dat thuiswerken ook een positieve kant heeft: het leidt tot ruim 60% minder files!

Hoe werkt de thuiswerkscan?

  1. Laat weten dat u hierin geïnteresseerd bent. Mail hiervoor info@bereikbaarhaaglanden.nl
  2. Wij brengen u in contact met de arbodienst.
  3. U vertelt hen met welke vijf medewerkers een scan gedaan wordt.
  4. Uw medewerkers krijgen meteen praktische tips hoe ze hun thuiswerkplek, mentaal en fysiek zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.
  5. In algemene termen (want persoonlijke dingen mogen alleen in afstemming met de persoon gedeeld worden) wordt in ieder geval teruggekoppeld over hoe de medewerkers erbij zitten.

En vervolgens kunnen we dan samen kijken of het nodig is dat er zaken structureel moeten worden aangepakt. Wij kunnen dan bijvoorbeeld helpen met het maken van structureel thuiswerkbeleid.