TU Delft: grootste mobiliteitspilot ter wereld

De TU Delft zet in op een duurzaam bereikbare campus en heeft de ambitie om in 2030 als universiteit CO2-neutraal te zijn. Geen gemakkelijke opgave als je bedenkt dat bij de TU Delft het autogebruik al relatief laag is. Daarnaast neemt het aantal studenten sterk toe (afgelopen 10 jaar met meer dan 50%) en wordt de campus steeds intensiever wordt benut door het groeiende aantal functies als horeca, sportverenigingen, woningen en vestiging van bedrijven. Momenteel wordt de campus al maandelijks ongeveer een miljoen keer bezocht en dit aantal zal dus steeds verder stijgen.

Om aan de slag te gaan met de ambitie van de duurzaam bereikbare campus heeft de TU Delft in 2019 een grootschalige pilot georganiseerd met de slogan 'Travel to campus the other way'. Nicoly Vermeulen, Vice-President Operations TU Delft en ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland: "In 4 blokken van 8 weken hebben we studenten en medewerkers gevraagd hun auto te laten staan in ruil voor het uitproberen van alternatieven. Zo stonden 100 e-bikes in bruikleen klaar. De e-bike kon bovendien privé gebruikt worden. Er waren persoonlijke ov-passen met voor en na transport in de vorm van een ov-fiets, P+R-kaart en/of e-step. En het vaker thuiswerken werd gestimuleerd. Om dit mogelijk te maken werd technische ondersteuning geboden door de afdeling ICT."

Inzichten over motivatie en keuzes
Alle alternatieven werden kosteloos aangeboden wanneer deelnemers meededen aan onderzoek. "We zijn niet voor niets de TU. Onderzoek speelt een belangrijke rol. We wilden zo veel mogelijk inzichten ophalen over de motivatie en keuzes van de deelnemers die kiezen voor de auto voor hun reis naar de campus. Ook was belangrijk om daarbij de invloedssfeer van de TU als werkgever te verkennen om zo vorm te kunnen geven aan beleid voor de lange termijn. Met ruim 500 deelnemers kan deze pilot gerekend worden tot de grootste mobiliteitspilots ter wereld", aldus Vermeulen.

Primeur met legale e-step
Cathelijn Dijk-Koekkoek, programmamanager Mobiliteit en Bereikbaarheid aan de TU Delft en verantwoordelijk voor de pilot: "Met onze pilot hadden we als TU Delft een primeur met de eerste e-step die is toegestaan op de Nederlandse wegen. Deze step heeft stepondersteuning in plaats van een gashendel en valt daarmee onder de regelgeving van een e-bike. Concreet betekent dit steppen op fietspad en niet op de stoep!"

Klinkende cijfers
De onderzoeksgroep van het Active Mode Lab, afdeling Transport en Planning van de faculteit CiTG heeft het onderzoek naar het reisgedrag van TU Delft medewerkers en studenten geleid. Ieder blok is afgesloten met een enquête onder de deelnemers. In november zijn de deelnemers aan de blokken 1 (afgerond in mei) en 2 (afgerond in juli) opnieuw bevraagd. De uitkomst was als volgt:

 • 49% van de deelnemers maakt na de pilot minder gebruik van de auto;
 • 12% van de deelnemers is zelfs helemaal overgestapt van de auto naar duurzame vormen van vervoer;
 • 22% van de e-bike testers heeft zelf een e-bike aangeschaft.

Niet alleen de cijfers zijn mooi, dat geldt ook voor de reacties. Het gemak van de e-bike wordt geprezen, (Nu kom ik fris aan en wind of geen wind, door de ondersteuning merk je daar dus helemaal niets van), en ook de betrouwbaarheid van de reistijd (Altijd 25 minuten en veel ontspannener dan met de auto.) Het bevalt een aantal deelnemers zo goed dat zij overwegen de 2e auto thuis in te ruilen voor een e-bike.

Samenwerking
Zowel bestuurlijk bij de TU Delft, de gemeente Delft als bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland kon de pilot op veel steun rekenen. Dijk-Koekkoek: "Door de samenwerking met de onderzoeksgroep heeft de TU zich in haar sterkste vorm kunnen presenteren: het was een pilot voor, met, door, op, van en met de TU. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland heeft meerdere functies vervuld. Ten eerste is het een inspirator geweest. Ten tweede was het een stok achter de deur, TU is niet voor niets ambassadeur. De Mobiliteitsmakelaar heeft een verbindende rol gespeeld naar het probeeraanbod met de ov-passen en was ook de schakel in de subsidieaanvraag bij de MRDH."

Hoe verder?
"De onderzoeksgroep van CiTG analyseert momenteel de resultaten van het laatste blok. De conclusies en bevindingen uit alle opgehaalde data en inzichten vormen de basis voor toekomstig beleid. Deze krijgt het komende jaar meer vorm. Maar er kan nu al worden geconcludeerd dat we tevreden zijn over de pilot en zeker doorgaan op de ingeslagen om een duurzaam bereikbare campus te worden," zegt Dijk-Koekkoek gedreven.

In your face'-aanpak
Om te komen tot een succesvolle de pilot, is veel aandacht besteed aan communicatie. Gekozen is voor de zogenaamde 'In your face'-aanpak: alle kanalen zijn ingezet:

 • Een speciale projectwebsite;
 • Roadshows langs alle faculteitsgebouwen;
 • Trotters bij de parkeerterreinen;
 • Krijttekeningen op de grond in de buitenruimte;
 • Banners;
 • Posters en banieren in alle gebouwen;
 • Meerdere flyeracties;
 • TU nieuws (TU brede nieuwsbrief);
 • Facultaire nieuwsbrieven (faculteitsgebouw);
 • Narrowcasting schermen (faculteitsgebouw).