Tyrenet Nooteboom: Door testen en aanpassen stappen zetten

We hebben onze logistiek aangepast, maar zo'n verandering gaat niet in een rechte lijn. Het is 'trial and error', ofwel overleggen met andere partijen, testen, kansen grijpen en oplossingen weer verder aanpassen." Maurice Nooteboom is directeur van Tyrenet Nooteboom. "Zo dachten we dat nachtlogistiek een goede oplossing was. Uiteindelijk hebben we daar niet voor gekozen, maar wel om buiten de spitsen (ervoor of erna) te gaan rijden. Een methode die bij ons past. Hiermee staan we minder in de file, we besparen op kilometers, we ondersteunen onze klanten en we helpen onze leveranciers. Voorheen reden we ad hoc ritten. Nu is dat is geminimaliseerd van 4 routes per dag naar 3. Op een enkele uitzondering na. Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in grote bussen die rijden op euro6, dus is er minder CO2 uitstoot."


Trots
We hebben in een tijd waar de markt niet makkelijk was, weten te groeien. Tegelijk hebben we onze werkzaamheden verbeterd met behoud van service en met een positieve bijdrage op het milieu. We willen graag nog verdere stappen maken vooral op het gebied van duurzame logistiek. We denken daarbij aan het adviseren van klanten bij verstandige en duurzame keuzes. We kijken continu naar nieuwe kansen en incident management is daar er ook "1" van.