Tyrenet Nooteboom: Nachtdistributie

Nachtdistributie: learning by doing!

Tyrenet Nooteboom is een van de bedrijven die mee heeft gedaan met de pilot Nachtdistibutie. De vraagstelling luidde aanvankelijk: kan er minder of anders worden gereden waardoor de service aan de klant gelijk blijft maar de kosten omlaag gaan? Is het mogelijk de klanten via sleuteladressen eerder te leveren?
`Van oorsprong verkopen wij banden en velgen aan garagebedrijven, hier zijn wij sterk in. De afgelopen jaren zien wij echter dat de logistieke component een steeds prominentere plek binnen ons bedrijf krijgt. Wij verzorgen de fijnmazige distributie voor bandenfabrikanten, wij slaan bandensets op voor garagebedrijven en leveren deze just-in-time af en wij starten met de onderdelendistributie voor onze klanten. Totdat we, mede door de pilot Beter Benutten Nachtdistributie, eens goed inzichtelijk kregen waar we mee bezig waren. Toen zagen dat er voor ons winst te behalen viel. Dus waren we nog gemotiveerder om door te gaan met de pilot. Want het meedoen met een pilot, het veranderen van de werkwijze en het behalen van het succes is niet één rechte lijn. Het is "learning by doing".

Vanaf het begin hebben we eerst gekeken wat de mogelijkheden waren, vervolgens hebben we een verandering in gang gezet, de uitkomsten daarvan getoetst in de werkelijkheid, en vervolgens hebben we uit de geleerde ervaringen weer nieuwe mogelijkheden gezien die we in de praktijk weer getoetst hebben. Je zou ook kunnen zeggen dat we 3 pilots hebben doorlopen."

Eerder of later rijden?
Nooteboom: "We zijn gestart met de wagens eerder te laten vertrekken, vanaf half 6. De tijdwinst is er dan wel met name door een vermindering van vertraging door files, maar de loonkosten gingen omhoog en we kregen een probleem met late leveringen." "Daarna probeerden we juist later te vertrekken, vanaf 9, uur na de ochtendspits. Dat pakte veel positiever uit. Ad hoc routes werden voorkomen en doordat leveringen tot half 9 konden worden doorgegeven, ervaren klanten meer service."

Nooteboom: "Uiteindelijk hebben we gekozen voor een optimalisatie gevonden door het aantal ritten te beperken. Zo rijden we nu 3 keer naar de klant in plaats van 4 keer per dag. Alle routes zijn daarmee buiten de spits. Dat is sneller en efficiënter. Daarmee besparen we fors op personeel, op brandstofkosten en op CO²-uitstoot, zonder dat het afbreuk doet aan de service naar onze klanten. Want dat staat voorop. De pilot Nachtdistributie is voor ons dus een Buiten de spits distributie geworden, waar we veel voordeel van ondervinden. Of we er hiermee zijn? De markt blijft veranderen. Daar moet je altijd rekening mee houden en wij zullen ons best doen daarin mee te blijven bewegen. Want ook al is onze core busines het verkopen van banden en het vervoeren van banden en materiaal, je zou ook kunnen zeggen dat de communicatie met onze klanten de core business is," zegt Nooteboom.